Åpent i dag 10:00-22:00

Betingelser

Les betingelsene nøye før du oppretter konto.

Avtale om bingospill på bingo.no

 1. Generelt om avtalen

  For å spille på bingo.no må du som kunde (heretter kalt «Spiller») lese gjennom og akseptere denne avtalen («Avtalen») med EGS AS.

  EGS AS tilbyr lovlige bingospill på nett i Norge i henhold til lotteriloven, forskrift om bingo samt retningslinjer fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Forskriften som regulerer bingospill i Norge finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1528.

 2. Aksept av avtalen og vilkår

  Ved registrering som Spiller på bingo.no, bekrefter du som Spiller at du har lest og akseptert vilkårene i denne Avtalen og at du har inngått en bindende avtale med EGS AS. Ved registrering som Spiller får du opprettet din egen personlige spillekonto som etter fullført registering alltid er tilgjengelig for deg ved innlogging på nettsiden bingo.no.

 3. Forbehold om endringer

  EGS AS forbeholder seg retten til å oppdatere og endre spill og andre tjenester på bingo.no til enhver tid. Endring av spilltilbud og spillinnhold kan skje uten annet varsel enn det som fremkommer på hjemmesiden bingo.no. Ved vesentlige endringer i Avtalen utover spilltilbud og spillinnhold, vil Spilleren bli varslet om, og anmodet om aksept av, endring via elektroniske kanaler, vanligvis til Spillerens registrerte e-postadresse.

 4. Din spillekonto

  Det er bare privatpersoner som kan opprette og inneha en spillekonto. Opprettelse av spillekonto forutsetter identitetskontroll med Bank ID og en konto kan ikke opprettes eller innehas på vegne av andre. Hver spiller kan kun opprette én spillekonto og kontoen kan kun åpnes hvis du har bankkonto i en norsk bank, er over 18 år og er registrert i folkeregisteret i Norge.

  Før spillekontoen kan aktiveres for spill, må du bekrefte opprettelsen av din spillekonto på en terminal i en av de fysiske bingohallene som er knyttet til bingo.no. Hvor disse hallene befinner seg finner du på nettsiden bingo.no.

  For å kunne begynne å spille på bingo.no må det først overføres penger til spillekontoen fra din bankkonto eller fra det spillekortet du bruker i en av de tilknyttede bingohallene. Hele eller deler av det beløpet du har på din spillekonto, inklusive gevinster, kan du når som helst overføre til din bankkonto.

  De pengene du overfører til din spillekonto blir stående på din separate konto som kun kan benyttes av deg. Det beregnes ikke renter på det beløpet du har på spillekontoen. Som en del av denne avtalen godkjenner du at EGS AS debiterer/trekker fra det innestående beløpet på din separate spillekonto for å dekke kjøp av de spillrundene du velger å delta på. Trekk på kontoen for å delta i spill skjer uten annen melding enn at det fremkommer av innsatsbeløpet i det enkelte spill du deltar på. Det er ingen angrerett eller mulighet for tilbakeføring av beløp som er bekreftet satt på et spill eller en spillrunde. De gevinster du vinner vil gebyrfritt bli overført til din spillekonto så snart den aktuelle bingorunden er ferdigspilt.

  Spillekontoen er personlig og eierskapet eller rettigheter til denne kan ikke overdras til andre. Spillekontoen kan ikke pantsettes eller brukes som sikkerhet for lån. Du som spiller har selv ansvaret å oppbevare brukeridentifikasjon og passord på en forsvarlig måte slik at ingen andre får tilgang til din spillekonto. Spilleren er selv økonomisk ansvarlig for ethvert beløp som belastes spillekontoen og tap eller skade som påføres ved urettmessig tilgang til spillekontoen. EGS AS har rett til når som helst å stenge tilgangen til spillekontoen ved misbruk og/eller brudd på denne avtalen.

 5. Chat

  Reglene for chat er laget for å sikre et hyggelig miljø for alle spillere. Kunden må respektere og følge disse retningslinjene:

  • Uanstendig eller støtende språkbruk er ikke tillat, dette inkluderer banneord ol.
  • All reklame, annonsering eller gjengivelse av annonsering/annonser er forbudt.
  • Brudd på privatlivets rett er forbudt, dette inkluderer all formidling av personopplysninger (egne eller andres).
  • Respektløs eller fornermende adferd overnfor andre spillere, dette inkluderer trusler, verbalt missbruk og mobbing.
  • Diskriminerende, rasistiske eller relgiøse kommentarer er forbudt.
  • Ulovlige handlinger eller oppfordring til slike er forbudt.

  Moderatorer kan fjerne meldinger som bryter med retningslinjene. Moderatorer kan også utestenge spillere som bryter retningslinjene. Vennligst rapporter upassende maldinger til support@bingo.no.

 6. Ansvarsbegrensning

  EGS AS er ikke ansvarlig for eventuelt tap eller skade som skyldes spillerens feilaktige registering eller andre feil som skyldes Spilleren. EGS AS er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes forhold utenfor EGS AS sin kontroll så som, men ikke begrenset til, feil i tredjeparts løsninger, arbeidskonflikt, blokade, sabotasje, feil i tele- og/eller datanett, elektrisitetsfeil eller andre lignende forhold. EGS AS sitt ansvar er uansett årsak og alltid begrenset til spillerens innsats i det berørte spill og EGS AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap som eksempelvis tap som følge av at spilleren ikke vinner, tapt fortjeneste eller tapt vinnersjanse.

 7. Reklamasjon/klagebehandling

  Dersom du mener det er foretatt feil gevinstutbetaling, er feil ved spillet eller om det er andre forhold du ønsker å klage eller gi tilbakemelding på kan du gjøre dette på e-post til support@bingo.no eller på telefon 66 10 14 15.

  Du kan når som helst be om at din spillekonto stenges ved henvendelse på e-post til support@bingo.no. EGS AS vil i så fall oppbevare dine opplysninger og spillehistorikk i henhold til relevante lover og forskrifter.

 8. Personvern

  EGS AS tar sikkerheten for dine personopplysninger på alvor. Vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte i tråd med dagens personopplysningslov og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), og egne fastsatte retningslinjer om personvern.

  Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

  Ved inngåelse av Avtalen samtykker du som Spiller til at personopplysninger innhentes elektronisk i den grad det er nødvendig for å levere tjenestene på bingo.no. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre registrerte kunder; Navn, adresse, fødselsdato, spillernummer, brukernavn, registreringsdato, telefonnummer, e-post, spillesaldo, samtykker, hevendelser til kundeservice, økonomiske transaksjoner, bruk av Bank ID.

  Hvor henter vi opplysningene dine fra?

  Fra deg: Vi lagrer personopplysningene du oppgir i forbindelse med registrering av kundeforhold på bingo.no. Som del av registeringsprosessen gjennomføres identitetskontroll med BankID og informasjon om din identitet derfra videreføres i registeringsprosessen for å forenkle utfylling av felter. Du velger selv hvilke felter som skal være utfylt utover de påkrevde feltene.

  Fra Informasjonskapsler/cookies: Vi benytter oss av informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg en bedre opplevelse ved bruk av våre tjenester. Likevel er det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår. Vi henter bare inn informasjon innenfor de rammer som settes i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b. Det vil si at vi informerer deg om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene og gjør dette på bakgrunn av samtykket. Cookies benyttes hovedsakelig til å gjøre brukeropplevelsen på nettstedet bedre, blant annet gjennom personlig tilpasning. Videre brukes cookies til markedsføring, både på og utenfor våre nettsider (såkalte tredjeparts cookies).

  Noen informasjonskapsler er nødvendig for funksjonaliteten av våre tjenester. Brukeren kan gi sitt samtykke til alle informasjonskapsler eller kun de nødvendige via informasjonskapsel innstillingene for nettsiden.

  Brukerens samtykke bestemmer om følgene informasjonskapsel verktøy blir brukt:

  • Google analytics – Analyserer feilmeldinger, bruk og trafikk på nettsiden
  • Facebook – Sporing og forbedring av Facebook reklame

  Hvilke formål brukes personopplysningene dine til?

  Vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av flere ulike formål.

  Kundeadministrasjon: For å overholde Avtalen vi har med deg behandling vi personopplysninger registrert på deg som Spiller. I forbindelse med ditt kundeforhold vil vi kunne kommunisere med deg via e-post, telefon og SMS.

  Markedsføring: Vi markedsfører våre produkter og tjenester overfor våre kunder. Dersom vi skal markedsføre produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som du har inngått avtale om, må vi hente inn samtykke fra deg. Ved hjelp av interesse- og brukergruppeprofiler tilpasser vi vår kommunikasjon, rådgivning og tilbud overfor deg slik at de skal oppleves som relevante og nyttige.

  Produktutvikling og analyser: Opplysningene om deg kan bli brukt i analyser, kundeundersøkelser og utvikling av produkter og tjenester hos oss. Vi har i denne sammenheng en berettiget interesse i å analysere bruksmønsteret ditt for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester, samt utføre stikkprøver eller tester i forbindelse med utvikling.

  Forebygging og avdekking av straffbare handlinger: Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger. I denne forbindelse har vi rett til å innhente eller utlevere personopplysninger til politiet og andre offentlige myndigheter (økokrim, andre instanser mv.).

  Sikkerhet: Vi har fokus på sikkerhet ved behandling av dine personopplysninger for å sikre dem mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi sikrer dine personopplysninger gjennom tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak. Videre ønsker EGS AS at bingospillet avholdes i betryggende former med sikte på å forebygge negative konsekvenser for pengespill. For å ivareta dette vil våre verktøy analysere spillerens spillatferd som eksempelvis spilltransaksjoner, tid- og pengebruk.

  Deling av opplysninger til samarbeidspartnere: For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter Avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere Electronic Gaming Systems AS, Norsk Tipping AS, AirDice Oy og Norsk Rikstoto AS.

  Sletting av personopplysninger

  Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kundeforhold lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

  Hva er dine rettigheter?

  Vi er opptatt av å ivareta dine rettigheter etter personvernloven og GDPR. Disse innebærer rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet. Videre har du rett til begrenset behandling av personopplysningene dine, skjerming av personopplysningene dine samt rett til å motsette deg automatisert behandling av personopplysningene dine.

  Kontaktinformasjon>

  Dersom du ønsker å gjøre gjeldende en av dine rettigheter redegjort for ovenfor, eller har spørsmål til hvordan vi ivaretar ditt personvern, kan du kontakte oss skriftlig til følgende e-post adresse: personvern@bingo.no.

  Mulighet til å klage

  Hvis du mener at EGS AS ikke behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven, kan du klage til oss. Klagen kan sendes elektronisk til personvern@bingo.no. Deretter kan du eventuelt sende klage til Datatilsynet.

 9. Varighet, oppsigelse og suspensjon

  Avtalen løper fra tidspunktet Spilleren aksepterer denne Avtalen på bingo.no.

  Spiller kan si opp Avtalen ved å lukke og slette sin spillekonto på bingo.no. Instruksjon for sletting av spillekonto fremgår på bingo.no.

  EGS AS forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning i tillegg til å deaktivere, fast eller midlertidig, enhver spillekonto dersom saklig grunn foreligger. Det skal anses som saklig grunn dersom Spiller bryter denne Avtalen.

 10. Gjeldende lov

  Avtalen og enhver tvist forbundet med den er underlagt norsk rett.

  Enhver tvist som måtte oppstå i tilknytning til denne Avtalen, skal søkes løst i minnelighet og avgjøres ved ordinær rettergang med Oslo tingrett som eksklusivt verneting, med mindre ufravikelig lovgivning tilsier at søksmål må anlegges ved et annet verneting.

EGS AS

Glynitveien 21
1400 SKI
Norge